15 червня 2021 року (05322) 7-44-11 Мапа сайту

Шановні студенти, будь ласка, перегляньте тести для підготовки до КТІ за посиланням (відбулися оновлення за 2020 рік).

Нормативні документи для здобувачів вищої освіти /  Regulatory educational documents for students

Регламент проведення навчання на кафедрі патофізіології в дистанційному режимі

Регламент

Regulations

Список НПП

 

Самостійна робота / Самостоятельная работа / Self-study

 

 
   

Згідно з робочою навчальною програмою, здобувачам, які навчаються за спеціальністю "Стоматологія", окремі теми на самостійну роботу не передбачені. Самостійна робота передбачає підготовку до кожного практичного заняття, яка складається з вирішення тестових завдань та ситуаційних задач.

 

Календарно-тематичні плани лекцій / Schedule of lectures

 


Тематичні плани практичних занять / Schedule of practical classes

 


Питання для підготовки до підсумкового модульного контролю та семестрової підсумкової атестації

Questions to prepare for final module control and semester final assessment


Перелік практичних навичок до підсумкового модульного контролю та семестрової підсумкової атестації

List of practical skills for final module control and semester final assessment


Спеціальність 222 Медицина / Специальность 222 Медицина / Specialty 222 Medicine

Українською мовою

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Лекція. Порушення серцевого ритму

Лекція. Порушення ліпідного обміну. Атеросклероз

Лекція. Алергії

Лекція. Серцева недостатність

Лекція. Гіпоксія

Лекція. Травлення

Лекція. Недостатність печінки. Жовтяниці

Лекція. Порушення сечоутворення в нирках.

Лекція. Патофізіологія нервової системи

In English

Lecture. Arrhythmias 

Lecture. Allergies

Lecture. Heart failure

Lecture. Hypoxia

Lecture. Digestive disorders

Methodical Guidance for Medical Faculty


Спеціальність 221 Стоматологія / Специальность 221 Стоматология / Specialty 221 Dentistry

Українською мовою

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ЛЕКЦІЯ.Загальна патофізіологія клітини.

Лекція. Порушення імунологічної реактивності організму

Лекція. Алергії

Лекція. Запалення

Лекція. Гарячка

 

Лекція. Порушення ліпідного обміну. Атеросклероз

Лекція. Порушення вуглеводного обміну. Цукровий діабет

In English

LECTURE Subject, tasks, methods of pathophysiology

LECTURE General pathophysiology of the cell.

Lecture. Reactivity and resistance. Pathophysiology of immunological reactivity

Lecture. Inflammation

Methodical Guidance for Dentistry Faculty


Спеціальність 221 Стоматологія (з нормативним термІном навчання)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

ЛЕКЦІЯ.Предмет, задачі, методи патофізіології, основні етапи розвитку.

ЛЕКЦІЯ.Загальна патофізіологія клітини.

Лекція. Порушення імунологічної реактивності організму

Лекція. Алергії

Лекція. Запалення

 

 

In English

LECTURE Subject, tasks, methods of pathophysiology

LECTURE General pathophysiology of the cell.

Lecture. Reactivity and resistance. Pathophysiology of immunological reactivity

 

Документи