26 вересня 2021 року (05322) 7-44-11 Мапа сайту

Головну мету виховної роботи кафедра вбачає у всебіч­ному покращенні якості професійної підготовки, патріотичного виховання спеціалістів-лікарів, зміцненні зв’язку теорії з практикою, органічному поєднанню навчального та виховного процесів, форму­ванні у студентів наукового світогляду, моральних якостей, культури самоосві­ти, працелюбності, у всебічному розвитку їх громадської активності.